Joh. Olsen

A/S Joh.Olsen pengeskapfabrikk har sin historie tilbake til 1874.
Etter en konkurs i 1905 starter han opp igjen,og får etter en tid status som eneleverandør av pengeskap til  stat og kommune.
Senere ble Posten en stor kunde,og de fleste av landets postkontor hadde minst ett Joh.Olsen skap på kontoret.
Joh.Olsen hadde også en stor produksjon av hvelvdører ogf bankbokser,som mange fremdeles er i daglig bruk.

Vi utfører service på disse produktene,som:

Åpning av safe.
Endring av kode.
Justering av hengsler.( Både hvelvdørene og safene har hengsler som er mulig å justere både på høyden og sideveis.
Mange av de gamle postsafene har nettopp dette problemet,at døren siger,slik at blir vanskelig å åpne å lukke, stort sett er det enkelt å justere dette.
Bytte av lås.