Jøli

Pengeskap.no - Pengeskap

Jøli safe har historie helt tilbake til 1940 årene, da som Jørgen S.Lien. Skapene ble produsert i Bergen frem til en konkurs i 1971, da ble produksjonen flyttet til Ål i Hallingdal, og senere til Sverige. Vi har vært autorisert til å kunne foreta service på Jøli Safe siden 1990, og utfører alle typer oppdrag på disse safene,som:

  • Endring av kode
  • Bytte av lås
  • Justering av hengsler og lignende.

I de fleste tilfeller er det også mulig å kunne bestille nøkler til safer produsert av Jøli,også de av eldre årgang.