Kaso

Kaso er en finsk produsent av brann- og verdiskap,samt noe hvelvdører.
Kasonor i Bergen var eneimportør for disse safene inntil de avviklet firmaet på 1990 tallet.

Det finnes fremdeles et stort antall Kaso skap i bruk,og vi er behjelpelig med service på disse som:

Endring av kode.
Skifte av lås og nøkler.
Justering av hengsler.
Åpning av safe.
Åpning som følge av mistet kode.