Rosengrens

Rosengrens ble grunnlagt av Edvin Albert Rosengren i Göteborg så tidlig som i 1847.
E A Rosengrens Safe Factory, som var selskapets opprinnelige navn, startet som grovsmeder med en begrenset serie av lette verdiskap. Men selskapet vokste raskt og produserte snart tyngre verdiskap, bankbokser og hvelvdører.

 Pengeskap.no - Pengeskap

E.A.Rosengrens er i dag en del av Gunnebo konsernet,og er en av verdens største produsenter av brann- og verdiskap,nattsafer,hvelv og bankbokser.

Vi har siden begynnelsen av 1990,da for Hornes og Bentsen A/S og senere som ansatt i Gunnebo,hatt det meste av service på alle deres produkter i Hordaland og Sogn & Fjordane,som:

Omstilling av nøkler og koder.

Åpning av safer grunnet vranglås eller tap av nøkkel eller kode.
Bytting av nøkler og kode.
Justering av hensgsler.
Åpning av bankbokser.
Service på nattsafe.