Service for banker

De fleste banker har i dag en rekke produkter for å kunne sikre sine og kundenes verdier.

Safer/pengeskap,minibanker,nattsafer og bankbokser er vanlige produkter for å sikre verdier.

Vi har vedlikehold av bankhvelv for de fleste banker i Hordaland og Sogn & Fjordane.

I tillegg utfører vi:

  • Service på nattsafe.
  • Service på safer og pengeskap.
  • Service på låser til minibanker.
  • Service på hvelv og hvelvdører.
  • Service på bankbokser og styresystemer til dette.
  • Oppborring av bankbokser.
  • Service på arkivreoler og lignende