Nye Nøkler

Mistet nøkkel til en safe eller et pengeskap ?
Nøkler mistes stadig vekk,nøkler til safer er ingen unntak.
Alt for mange venter dessverre til også den siste nøkkelen er borte,før de ringer oss,noe som ofte resulterer i at safen må borres opp.

Dette kan være både tidkrevende og kostbart.
Mange safe låser er omstillbare,slik at de enkelt kan stilles om til nye nøkler.men forutsetter at det fremdeles er en nøkkel til safen.
Dette vil være et rimelig alternativ til borremaskinen.
I tillegg kan en tapt nøkkel misbrukes av de som måtte finne den.