Endring av kode

Hvem kan gjøre endring av kode på en safe?

Ansatte som har sluttet?

Koden til safen blir sjelden endret, selv om ansatte som har koden slutter. Forsikringsmessig er dette en ”lei nøtt” om den skulle bli misbrukt. Som regel er det en enkel sak å bytte kode,enten det er en lås av den gamle typen,eller en moderne elektronisk kodelås. Mange elektoniske låser har i tillegg mulighet for flere koder,slik at hver ansatt kan ha sin egen. Noen har også en loggfunksjon,som registrerer hvilke kode,og til hvilken tid,en kode har vært brukt.

Her er noen av låsfabrikkantene vi kjenner meget godt:

Sargent & Greenleaf

Lagard Kaba Mas

Wittkopp